Tin tức

Bắc Ninh thu hút 43 dự án FDI mới trong tháng 1/2024

09 6034
(BĐT) – Theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, tháng đầu tiên của năm 2024, Bắc Ninh đã thu hút được 43 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 23 dự án so với cùng kỳ năm 2023) với tổng vốn đăng ký mới đạt 154,5 triệu USD (tăng 31,42 triệu USD), trong đó có 2 dự án lớn đầu tư vào ngành sản xuất linh kiện điện tử và sản xuất các sản phẩm bằng kim loại.

Cùng với các dự án đăng ký mới, trong tháng 1, trên địa bàn Tỉnh có 18 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 98,1 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 6 lượt với giá trị 1,4 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.170 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư được cấp phép đạt 25.290,9 triệu USD.

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở hoàn thiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và đang tích cực triển khai các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch liên quan khác, chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, mặt bằng. Đồng thời, Bắc Ninh cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp: Visip2, Yên Phong 2A, Yên Phong 2C, Thuận Thành 1, Gia Bình I, Gia Bình II và các cụm công nghiệp theo quy hoạch; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý dự án sau đầu tư.