Găng tay phòng sạch

GĂNG TAY NITRILE PHÒNG SẠCH
GĂNG TAY NITRILE PHÒNG SẠCH
GĂNG TAY LATEX PHÒNG SẠCH (KHÔNG BỘT)
GĂNG TAY LATEX PHÒNG SẠCH (KHÔNG BỘT)
GĂNG TAY PU PHỦ NGÓN - PHỦ BÀN
GĂNG TAY PU PHỦ NGÓN - PHỦ BÀN